מה כדאי לעשות כדי ששוכרים ימנעו מפיגור בתשלומים במסגרת חוזה או יגרמו לנזקים לדירה? אילו בדיקות מומלץ לעשות על שוכרים לפני שחותמים עמם על הסכם שכירות בלתי מוגנת? אילו נושאים חשוב וכדאי לסכם מראש במסגרת חוזה שכירות דירה?

כמעט ואין אדם בישראל שאינו מוצא את עצמו כצד (ולעיתים רבות בשני הצדדים) בחוזה שכירות, בין אם כשוכר ובין אם כמשכיר.

לעיתים קרובות השכירות בישראל מביאה עימה קשיים רבים בין צדדים שפעמים רבות מוצאים עצמם בסכסוך לרוב עקב חוסר אמון, פערי ידע ולעיתים אף בשל הפרות חוזה למיניהן.

אנו מאמינים כי גישור בין פערים והנגשת נושא השכירות יכולים לפתור סכסוכים רבים עוד בטרם  התהוו, לסייע לתחושת האמון ההדדי ולספק בטחון לכל הצדדים המעורבים בחוזה מסוג זה.

בטרם חתימה על הסכם שכירות, אנו ממליצים על מספר כללי יסוד:

משכיר:

הנושא החשוב ביותר עבור המשכיר הוא זהות השוכר והבטוחות. אנו ממליצים על המחאה בנקאית, אך ישנן בטוחות נוספות שניתן להסתמך עליהן.

היתרונות העיקריים בהמחאה בנקאית :

המחאה בנקאית מונפקת על ידי הבנק ובבעלותו, מוחזקת על ידי המשכיר, כך שלשוכר אין אפשרות לבטל אותה באופן חד צדדי. בנוסף יש לציין כי המחאה בנקאית נקובה בסכום, ניתנת לפדיון מיידי מטעם השוכר, לא ניתנת לביטול ותקפה ל7 שנים.

חלופות נוספות מומלצות (ניתן ואף רצוי לבקש יותר מבטוחה אחת) –

תשלום במזומן לחשבון –

ניתן לבקש העברה בנקאית, או תשלום מזומן לידי השוכר ובלבד שסכום זה יוחזר בתום השכירות.

ערבים –

חשוב לוודא כי לערבים יש איתנות פיננסית לגיבוי השוכר ורצוי להכירם בפגישה ולדרוש את העתקי תעודות הזהות שלהם.

שטר חוב –

ככל וישנה הפרה של החוזה ניתן לפנות עם שטר החוב לגבייה בלשכת ההוצאה לפועל. שטר חוב יכול להיחתם על ידי שוכר או על ידי ערבים.

שוכר:

רצוי לבדוק שאכן הנכס שייך למשכיר. ניתן ואף רצוי לבקש נסח טאבו ואם אין ברירה ניתן לבקש כזה בלשכת רישום מקרקעין (מדובר בהליך פשוט, מהיר וזול).

תקופת אופציה – מומלץ לבקש כי תינתן אופציה להארכת החוזה, ככל שניתן באותו מחיר, אך גם עלייה של עד 5% מקובלת ומבטיחה שקט נפשי למשכיר טוב.

חובה חוזה כתוב משקף – לא מומלץ לסכם שום דבר בעל פה, שכן לאחר מכן עלולות לצוץ בעיות של חוסר הבנה בתקשורת בין הצדדים. ישנם מקרים בהם בעלי דירות מנסים להסתיר מידע מהרשויות ועלולים לעשות שימוש בשוכרים כצדדים לעבירה.

מומלץ לבטח את הנכס גם ללא דרישות המשכיר.

המלצות הדדיות:

במאמר זה הוצגו מספר אנקדוטות מוכרות בשוק השכירות.

בסלקר לוי- עריכת דין מתמחים ביצירת חוזי שכירות, ליווי ומתן ייעוץ לשוכרים ומשכירים גם בהסכמים למגורים וגם מסחרים.

ניתן ליצור איתנו קשר : 03-5159800

מיייל : office@sek-lev.com