המשרד מטפל בייזום וליווי משפטי של פרויקטים למגורים המונים כל אחד מאות יחידות דיור ברחבי הארץ, זאת, לצד טיפול שוטף בעסקאות מכר ורכישה בין פרטים, חברות ושותפויות בתחום הנדל"ן.